Hoonete soojapidavuse kontroll


 

Termograafia on laialdaselt kasutatav hoonete soojapidavuse hindamisel. Vajadusi selleks võib tekkida mitmeid. Näiteks on võimalik üles leida ebapiisava või mittekvaliteetse soojustusega kohad, niiskumise ja majavammi asukoht puitkonstruktsioonis. Samuti veenduda selle kõige puudumises.


Kindlasti on termograafiline anlüüs märkimisväärselt lihtsam ja odavam kuid samas oluliselt adekvaatsem võimalus soojustamise vajaduse määramiseks, kui seda oleks         seinakonstruktsioonide pisteline avamine.
Pärast isoleerimis- ja soojustustööde lõppu on  lihtne mõõdistada tehtud tööd ja anda kvaliteedi kohta hinnang koheselt.

 


Heaks abimeheks on termoanalüüs kinnisvaratehingute juures. Termokaamera abil saab märksa suurema kindlusega hinnata, kas läikiva värvikihi alla jääb korralik konstruktsioon koos kvaliteetse soojustusega või on tema ülesandeks hoopis müügi toimumise ajaks peita silma alt tegemata tööd. Ostja jaoks annab korraliku termograafilise analüüsi olemasolu suurema kindluse, et ostetav objekt ei oma varjatud defekte. Müüja jaoks aga on laitmatu analüüsi olemasolu argumendiks, miks müüdavat vara oluliselt rohkem väärtustada ning seda ka hinnas väljendada.

Hoonete anlüüsi juures on oluliseks sise- ja välistemperatuuri piisav erinevus.
Termokaameraga töötamiseks vajalik sise- ja välistemperatuuride vahe on minimaalselt 15°C,  seega kui ruumi sisetemperatuur on +20C  ja välistemperatuur +5°C  on veel vaatamata soojale talveilmale mõõdistamiseks vajalikud tingimused olemas.

 

 

 

 

   Tagasi Prindi


Hoonete soojapidavuse kontroll
Elektri- ja tööstusseadmete kontroll
Soojaveetrasside lekete ja ummistuste kontroll
Muud kasutusalad