Muud kasutusalad


 

·        Küttekollete,õhkküttetorude,korstnate seisukorra hindamisel

 

·        Pinnaaluste elektri- ja torujuhete asukoha määramisel

 

·        Vedelike nivoo mõõtmiseks mahutites

   Tagasi Prindi


Hoonete soojapidavuse kontroll
Elektri- ja tööstusseadmete kontroll
Soojaveetrasside lekete ja ummistuste kontroll
Muud kasutusalad